Zásady zpracování osobních údajů

 • Zpracování osobních údajů je prováděno v souladu se zákonnými předpisy (zejména GDPR) a na základě relevantního důvodu.
 • Osobní údaje jsou zpracovávány pouze pro specifikované a oprávněné účely.
 • Sbíráme pouze nezbytné osobní údaje, které jsou relevantní pro stanovený účel.
 • Neprovádíme neoprávněný sběr nebo zpracování osobních údajů.
 • Účel, kvůli kterému sbíráme osobní údaje, je zejména poskytnutí nabízených služeb a splnění dalších zákonných povinností.
 • Zavedli jsme odpovídající bezpečnostní opatření, aby byly osobní údaje chráněny před neoprávněným přístupem, ztrátou, zneužitím nebo poškozením.
 • Pokud je souhlas právním základem zpracování, žádáme subjekty údajů o jasný a dobrovolný souhlas.
 • Poskytujeme možnost odvolání souhlasu a respektujeme rozhodnutí subjektu údajů.
 • Jsme si vědomi práv subjektu zpracování osobních údajů (právo být zapomenut, právo na informaci o zpracovávaných údajích, aj.) a zajišťujeme na naší reakci na uplatnění těchto práv
 • Poskytujeme jasnou a srozumitelnou informaci o tom, jaké osobní údaje sbíráme, jak je zpracováváme a jak dlouho je uchováváme. Při sběru osobních údajů se zaměřujeme na získání pouze těch nezbytných informací, které jsou relevantní pro stanovený účel. Nepraktikujeme neoprávněný sběr nebo zpracování osobních údajů.
 • Na obecné úrovni nepředáváme osobní údaje třetím stranám. Některé služby (například automatizovaná kontrola proti spamu) jsou využívané od třetí strany a jsou založené na přenosu minimalizované množiny dat.
 • Na obecné úrovni nepřenášíme osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii mimo specifické služby. Některé služby (například automatizovaná kontrola proti spamu) mohou být založené na posílání dat mimo země Evropské unie.